- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน -
   
   
ที่อยู่ 199  ม.4 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ 075-449346
โทรสาร 075-449345
เว็บไซต์ www.RONPIBOON.GO.TH
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009895961243
อีเมล office@ronpiboon.go.th