การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
การสรหาและคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
การประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
การบรรจุแต่งตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
การให้คุณให้โทษ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
การสร้างขวัญและกำลังใจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1