ข่าวประสัมพันธ์ สปสช.
     
ข่าวประสัมพันธ์ สปสช. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มอบหมายอำนาจการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
   
 
   

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มอบหมายอำนาจการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561