ข่าวประสัมพันธ์ สปสช.
     
ข่าวประสัมพันธ์ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
   

\"\"กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร ต่างๆที่มีความพร้อมจัดทำโครงการในปีงบประมาณ 2559 ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

\"\"โดยติดต่อทำสัญญาการยืมเงิน พร้อมบันทึกข้อตกลงได้ที่ กองทุนฯ อบต.ร่อนพิบูลย์ ในเวลาราชการ

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -16.30 น.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2558