ข่าวสารสภา อบต.ร่อนพิบูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ส.ค. 2561
22 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ส.ค. 2561
23 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 ก.ค. 2561
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 เม.ย. 2561
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 มี.ค. 2561
26 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ก.พ. 2561
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ก.พ. 2561
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ก.พ. 2561
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ก.พ. 2561
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4