ข่าวสารสภา อบต.ร่อนพิบูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ก.พ. 2562
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ก.พ. 2562
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ก.พ. 2562
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 ก.พ. 2562
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 ก.พ. 2562
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ม.ค. 2562
17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ย. 2561
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 พ.ย. 2561
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ส.ค. 2561
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4