ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ต.ค. 2558
62 ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที่ ๑,๓) หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
05 ต.ค. 2558
63 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างปรับพื้นที่พร้อมถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 ต.ค. 2558
64 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ต.ค. 2558
65 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 ต.ค. 2558
66 ประกาศสอบราคาจ้าง และราคากลาง โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 ก.ย. 2558
67 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า(โคมไฟสาธารณะ) และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
14 ก.ย. 2558
68 ประกาศสอบราคาจ้าง และประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตะลิ่ง หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
14 ก.ย. 2558
69 ประกาศสอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
14 ก.ย. 2558
70 ประกาศ สอบลราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
17 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9