ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ธ.ค. 2558
52 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายขึ้นเขารามโรม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
05 ต.ค. 2558
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่พร้อมถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
05 ต.ค. 2558
54 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 ต.ค. 2558
55 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ต.ค. 2558
56 ประกาศราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายม่วงงาม-ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 ต.ค. 2558
57 ประการราคากลางโครงการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
05 ต.ค. 2558
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
05 ต.ค. 2558
59 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะยาง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
05 ต.ค. 2558
60 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายม่วงงาม-ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9