ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - บ้านหัวเหมือง - วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
24 เม.ย. 2563
12 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-บ้านหัวเหมือง-วัดร่อนนา หมูที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
24 เม.ย. 2563
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางหวัด หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 ม.ค. 2563
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าแข็ง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 ม.ค. 2563
15 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนเนียง หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ม.ค. 2563
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกอินทนิน-บ้านเกยเชน หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
25 ธ.ค. 2562
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนอกทุ่ง หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
25 ธ.ค. 2562
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวนกร้อง-เขาแดง หมู่ที่ ๑๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
24 ธ.ค. 2562
19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งสนามกีฬาบ้านร่อนนา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 พ.ย. 2562
20 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสะพานร่อนนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
18 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9