จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ GREEN& CLEAN และ การรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ก.พ. 2561
22 ขอความอนุเคราะห์ส่งประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
260
16 ก.พ. 2561
23 ขอความอนุเคราะห์ส่งประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม2 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
16 ก.พ. 2561
24 ขอความอนุเคราะห์ส่งประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม3 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ก.พ. 2561
25 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 ก.พ. 2561
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 ม.ค. 2561
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ส.ค. 2560
28 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน อบต.ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ม.ค. 2560
29 ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3