ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
10 เม.ย. 2560
72 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ม.ค. 2560
73 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6ว. ดาวน์โหลดเอกสาร
787
04 ก.ย. 2558
74 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
14 ส.ค. 2558
75 ประกาศแก้ไขรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
507
14 ส.ค. 2558
76 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้ำจาน หมู่ที่ ๑๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
23 ก.ค. 2558
77 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงาน 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
17 ก.ค. 2558
78 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
547
15 ก.ค. 2558
79 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
645
12 ก.พ. 2558
80 รับเงินคืนค่าขายแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสยาว-ม่วงงาม หมู่ที่ 1
503
29 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12