ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 เม.ย. 2561
62 จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 เม.ย. 2561
63 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
30 มี.ค. 2561
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จะออกจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน
241
20 มี.ค. 2561
65 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาถนนสายไสยาว-ม่วงงาม ม.9 ม.13 ม.16 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 ก.พ. 2561
66 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายในเขต อบต.ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
20 ก.พ. 2561
67 ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอถิรนาถ เอสะนาชาตัง และคณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 พ.ย. 2560
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
09 ต.ค. 2560
69 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้หลัก ๓Rs ประชารัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
23 ส.ค. 2560
70 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
14 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12