ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ต.ค. 2563
32 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 ต.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
01 ต.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 ก.ย. 2563
35 ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2563 ขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
214
31 ส.ค. 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
03 ส.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
29 ก.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 ก.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
07 เม.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12