ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.พ. 2565
12 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.พ. 2565
13 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ก.พ. 2565
14 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 ก.พ. 2565
15 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ก.พ. 2565
16 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ม.ค. 2565
17 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ม.ค. 2565
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ม.ค. 2565
19 ประกาศ อบต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 ธ.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12