เรื่อง : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาทัง ตำบลร่อนพิบูลย์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน