กิจกรรม : โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​

รายละเอียด :
    วันที่​14 มิถุนายน​2565 เวลา​09.30 น.ผู้บริหาร อบต.ร่อน​พิบูลย์​ งานพัฒนา​ชุมชน​ สำนักปลัด​ เข้าร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ ร่วมกับอำเภอร่อน​พิบูล​ย์​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ​ร่อน​พิบูล​ย์​ กิ่งกาชาดอำเภอ​ร่อน​พิบูลย์​ ผู้ใหญ่บ้าน​ พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ/ชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัวยากจนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ประเภทครัวเรือนสงเคราะห์และสามารถพัฒนาได้ด้านอาชีพ​ ของตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 8 ครัวเรือน (หมู่ที่ 5,6,8,9 และ หมู่ที่ 12)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**