ข่าวสารสภา อบต.ร่อนพิบูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 ก.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 พ.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ก.พ. 2562
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 ก.พ. 2562
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ก.พ. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2562
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 พ.ย. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 พ.ย. 2561
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ส.ค. 2561
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3