ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะยาง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 ต.ค. 2558
52 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายม่วงงาม-ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 ต.ค. 2558
53 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 ต.ค. 2558
54 ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที่ ๑,๓) หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ต.ค. 2558
55 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างปรับพื้นที่พร้อมถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ต.ค. 2558
56 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 ต.ค. 2558
57 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ต.ค. 2558
58 ประกาศสอบราคาจ้าง และราคากลาง โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ก.ย. 2558
59 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า(โคมไฟสาธารณะ) และประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 ก.ย. 2558
60 ประกาศสอบราคาจ้าง และประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตะลิ่ง หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8