ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-ในตาก(overlay)หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ธ.ค. 2558
42 ประกาศกลางปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกครูแจ้ง-สี่แยกรักษ์ทุ่งนา หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ธ.ค. 2558
43 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ธ.ค. 2558
44 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายขึ้นเขารามโรม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 ต.ค. 2558
45 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่พร้อมถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
05 ต.ค. 2558
46 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ต.ค. 2558
47 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 ต.ค. 2558
48 ประกาศราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายม่วงงาม-ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ต.ค. 2558
49 ประการราคากลางโครงการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ต.ค. 2558
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8