ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งสนามกีฬาบ้านร่อนนา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 พ.ย. 2562
12 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสะพานร่อนนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ก.ค. 2561
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล - บ้านร่อนนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ก.ค. 2561
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 ส.ค. 2560
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ส.ค. 2560
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 เม.ย. 2560
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 เม.ย. 2560
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 เม.ย. 2560
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 เม.ย. 2560
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8