ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในสวนสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสวนสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 เม.ย. 2565
3 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 มี.ค. 2565
4 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
14 มี.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - สายบ้านเถลิง บ้านร่อนนา หมู่ที่๒ดเทคโนโลยีและวิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 พ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายม่วงงาม - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิจัยอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 ต.ค. 2564
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ก.พ. 2564
8 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาทัง ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ม.ค. 2564
9 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขารามโรมและน้ำตกคูหาสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
17 มิ.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-บ้านหัวเหมือง-วัดร่อนนา หมูที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9