ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขารามโรมและน้ำตกคูหาสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 มิ.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-บ้านหัวเหมือง-วัดร่อนนา หมูที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 พ.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - บ้านหัวเหมือง - วัดร่อนนา หมู่ที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
24 เม.ย. 2563
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์-บ้านหัวเหมือง-วัดร่อนนา หมูที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
24 เม.ย. 2563
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางหวัด หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ม.ค. 2563
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าแข็ง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
08 ม.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนเนียง หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
06 ม.ค. 2563
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกอินทนิน-บ้านเกยเชน หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ธ.ค. 2562
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนอกทุ่ง หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
25 ธ.ค. 2562
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวนกร้อง-เขาแดง หมู่ที่ ๑๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8