ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางหวัด หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ม.ค. 2563
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าแข็ง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ม.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนเนียง หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 ม.ค. 2563
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกอินทนิน-บ้านเกยเชน หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ธ.ค. 2562
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนอกทุ่ง หมู่ที่ ๑๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ธ.ค. 2562
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวนกร้อง-เขาแดง หมู่ที่ ๑๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ธ.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งสนามกีฬาบ้านร่อนนา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ย. 2562
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสะพานร่อนนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 ก.ค. 2561
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล - บ้านร่อนนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ก.ค. 2561
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8