จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ก.ย. 2561
2 อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 ก.ย. 2561
3 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ย. 2561
4 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ก.ย. 2561
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านเด็กพิการในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ก.ย. 2561
6 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านเด็กพิการในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.ย. 2561
7 การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ส.ค. 2561
8 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมผู้พิการ หมู่2 และหมู่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ก.ค. 2561
9 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 มิ.ย. 2561
10 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3