ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศแก้ไขรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
364
14 ส.ค. 2558
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้ำจาน หมู่ที่ ๑๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
23 ก.ค. 2558
43 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงาน 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
17 ก.ค. 2558
44 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
388
15 ก.ค. 2558
45 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
502
12 ก.พ. 2558
46 รับเงินคืนค่าขายแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสยาว-ม่วงงาม หมู่ที่ 1
354
29 ต.ค. 2557
47 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
661
22 ต.ค. 2557
48 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเหตุพิเศษไม่ต้องสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
409
22 ต.ค. 2557
49 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
461
19 ก.ย. 2557
50 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9