ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาถนนสายไสยาว-ม่วงงาม ม.9 ม.13 ม.16 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 ก.พ. 2561
32 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายในเขต อบต.ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 ก.พ. 2561
33 ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอถิรนาถ เอสะนาชาตัง และคณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
20 พ.ย. 2560
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 ต.ค. 2560
35 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้หลัก ๓Rs ประชารัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 ส.ค. 2560
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ก.ค. 2560
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 เม.ย. 2560
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ม.ค. 2560
39 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6ว. ดาวน์โหลดเอกสาร
634
04 ก.ย. 2558
40 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
14 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9