ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 มิ.ย. 2562
22 ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 มิ.ย. 2562
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
138
11 ม.ค. 2562
24 ขอความร่วมมือครัวเรือนร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ต.ค. 2561
25 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 พ.ค. 2561
26 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 เม.ย. 2561
27 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 เม.ย. 2561
28 จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 เม.ย. 2561
29 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 มี.ค. 2561
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จะออกจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน
91
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9