ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.ย. 2563
4 ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2563 ขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
12
31 ส.ค. 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ก.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ก.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9