ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ก.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 มิ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถื่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 มิ.ย. 2564
4 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมหรือการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 มี.ค. 2564
6 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มี.ค. 2564
7 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 มี.ค. 2564
8 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ต.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10