เรื่อง : อบต.ร่อนพิบูลย์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2565
  รายละเอียด : อบต.ร่อนพิบูลย์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรทำผ้ามัดย้อม 2.หลักสูตรการทำน้ำขิง 3.หลักสูตรการทำอาหารว่าง จำนวนกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรละ 20 คน อบรม ณ.ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประจำ อบต.ร่อนพิบูลย์(วิลล่าวัลย์โฮมสเตย์) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่งานการเกษตร อบต.ร่อนพิบูลย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 086-9418526 คุณพวงเพชร เส้งสุย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน