เรื่อง : ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2563 ขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ฺ #ประกาศ ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2563 ขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน