เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน