เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน มังคุด และขมิ้นทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอารักขาพืช
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน มังคุด และขมิ้นทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอารักขาพืช โดยท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเชื้อรา เพื่อแก้ปัญหาหนอนทุเรียน เพลี้ยไฟมังคุด และโรคขมิ้นเน่า ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ห้องประชุมรักษ์ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ และหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 10 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน