เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้าง)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้าง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน