กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพิมพ์ผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยเทคนิค E-c


รายละเอียด :
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพิมพ์ผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยเทคนิค E-co พริ้นท์ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนยเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ (วิลล่าวัลย์โฮมสเตย์) หมู่ที่ ๑๓ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**